• 09125463882
سختی گیر رزینی اتوماتیک

سختی گیر رزینی اتوماتیک

سختی گیر رزینی اتوماتیک دستگاهی است که از آن برای حذف سختی آب یا ناخالصی های محلول در استفاده می کنند عملکرد این دستگاه به دو حالت دستی یا اتوماتیک می باشد قابل ذکر است که عملکرد این دو حالت …
ادامه مطلب
سختی گیر رزینی 450 کیلو گرین

سختی گیر رزینی ۴۵۰ کیلو گرین / ۴۵۰.۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۴۵۰ کیلو گرین / ۴۵۰.۰۰۰ گرین سختی گیر رزینی ۴۵۰ کیلو گرین یکی از سختی گیر های نیمه صنعتی تولید گروه صنعتی سازه مخزن می باشد که توانایی تصفیه حداکثر ۲۴۰۰ لیتر آب در ساعت با سختی …
ادامه مطلب
سختی گیر رزینی 600 کیلو گرین

سختی گیر رزینی ۶۰۰ کیلو گرین / ۶۰۰.۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۶۰۰ کیلو گرین / ۶۰۰.۰۰۰ گرین سختی گیر رزینی ۶۰۰ کیلو گرین یک دستگاه تصفیه صنعتی جهت کاهش سختی کل آب یا Total Hardness تولید گروه صنعتی سازه مخزن می باشد که توانایی تصفیه حداکثر ۴۰۰۰  لیتر …
ادامه مطلب
سختی گیر رزینی 700 کیلو گرین

سختی گیر رزینی ۷۰۰ کیلو گرین / ۷۰۰.۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۷۰۰ کیلو گرین / ۷۰۰.۰۰۰ گرین سختی گیر رزینی ۷۰۰ کیلو گرین یک دستگاه تصفیه آب صنعتی جهت کاهش سختی کل آب یا Total Hardness تولید گروه صنعتی سازه مخزن می باشد که توانایی تصفیه حداکثر ۴۷۰۰  …
ادامه مطلب
سختی گیر رزینی 900 کیلو گرین

سختی گیر رزینی ۹۰۰ کیلو گرین / ۹۰۰.۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۹۰۰ کیلو گرین / ۹۰۰.۰۰۰ گرین سختی گیر رزینی ۹۰۰ کیلو گرین تصفیه کننده صنعتی برای مصارف صنعتی همچون کارخانجات تولید فولاد، دستگاه های برج خنک کننده، چیلر های حرارتی، دیگ بخار سنگین ، بویلر آبگرم صنعتی …
ادامه مطلب
سختی گیر رزینی 150 کیلو گرین

سختی گیر رزینی ۱۵۰ کیلو گرین / ۱۵۰.۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۱۵۰ کیلو گرین / ۱۵۰.۰۰۰ گرین سختی گیر رزینی ۱۵۰ کیلو گرین اولین ظرفیت سختگیر رزینی با لوله کشی ۱ اینچ می باشد. اغلب موتور خانه های برج مسکونی، برج های تجاری و همچنین تاسیسات مرکزی صنایع …
ادامه مطلب