زمان مطالعه: ۳ دقیقه

تفاوت انواع مخزن استیل برای مخازن تک جداره فقط دارای یک پوسته سوخت می باشد در حالی که مخازن دو جداره دارای یک پوسته داخلی هستند که توسط یک پوسته محفظه دوم احاطه شده است. هر مخزن سوخت به محفظه ثانویه نیاز دارد که از ورود سوخت به محیط جلوگیری می کند

تفاوت انواع مخزن استیل

انواع مختلفی از مخازن ذخیره سوخت وجود دارد و انتخاب یک مخزن مناسب می تواند دلهره آور باشد.تفاوت انواع مخزن استیل در اولین گام مقایسه بین مخازن سوخت تک جداره در مقابل مخازن سوخت دو جداره است.ذخیره سازی سوخت، مسئله کلیدی استحفاظت از افراد و محیط زیست در برابر خطرات احتمالی مواد سمی و بسیار قابل اشتعال ضروری است. عالوه بر ایمن بودن، مخزن شما باید مقرون به صرفه، کاربردی و بادوام باشد

مزایای تک جداره

مخازن تک جداره به یک SPCC برای انطباق با طرح پیشگیری، کنترل و مقابله با نشت دایک بتنی با پوشش اپوکسی برای مهار ثانویه نیاز دارند گر یک دایک بتنی دارید، یک مخزن تک جداره مزایای زیر را ارائه می دهد مقرون به صرفه بودن: مخازن تک جداره به طور قابل مالحظه ای ارزان تر از مخازن دو جداره هستند هزینه آنها حدود یک سوم قیمت است

راحتی : حجم و ردپای کمتری نسبت به مخازن دوجداره با ظرفیت یکسان دارند

انعطاف پذیری : برخی از مخازن تک جداره را می توان به محفظه هایی تقسیم کرد تا محصوالت سوختی مختلف را در خود جای دهد

مقاومت در برابر آب و هوا : سیستم های پوشش پیشرفته را می توان به مخازن فضای باز اضافه کرد تا در برابر عناصر محافظت شود

مزایای دوجداره

مخازن سوخت دو جداره گران تر هستند اما چندین مزیت دارند. این نوع مخزن امن ترین و مطمئن ترین انتخاب شما خواهد بود
زیرا :

مخزن شما الزامات نطباق خودکار را برای مهار ثانویه برآورده می کند

نظارت بر نشتی : یک حسگر خالء بین پوسته ها را کنترل می کند از دست دادن خالء نشان دهنده نشتی است

مقاومت در برابر آب و هوا : دیواره بیرونی از محتویات در برابر شرایط جوی محافظت می کند. عالوه بر این، پوشش های تخصصی بیرونی میتوانند محافظت بیشتری را اضافه کنند

اهداف : آنها بسیار متنوع هستند و کاربردهای گسترده ای دارند

تفاوت انواع مخزن استیل برای مخازن تک جداره دارای یک پوسته سوخت می باشد در حالی که مخازن دو جداره دارای یک پوسته داخلی که توسط یک پوسته دوم احاطه شده است

تفاوت انواع مخزن استیل

تفاوت انواع مخزن استیل برای مخازن تک جداره فقط دارای یک پوسته سوخت می باشد در حالی که مخازن دو جداره دارای یک پوسته داخلی هستند که توسط یک پوسته …

انواع مخزن استیل سه جداره

مخزن سه جداره از جنس فوالد ضد زنگ است و از خواصی همچون ضد زنگ و ضد سایش برخوردار می باشد و از انواع مخزن استیل به شمار می رود . جداره دوم پروسس تانک نقش گرماساز یا سرماساز را ایفا می کند . که بخار داغ یا بخار سرد در این الیه
قرار میگیرد که باعث پخته شدن یا سرد شدن مایع درون مخزن می شود . جداره بیرونی پروسس تانک از جنس استیل ۳۰۴ می باشد که این ورق در برابر ضربه و زنگ زدگی و خوردگی بسیار مقاوم است

مزایای استفاده از مخزن سه جداره

 • عدم هدر رفتن حرارت
 • کم مصرف و باصرفه
 • قابلیت شستشوی آسان
 • پخت سریع فرآورده ها
 • حمایت و پشتیبانی
 • از بین بردن تمام میکروب ها و باکتری ها
 • مجهز به سیستم کنترل دما و مصرف انرژی
 • عدم رسوب گیری مخزن

در صنایع شیمیایی نیز از مخزن استیل سه جداره استفاده می شودو با توجه به اینکه در این صنایع فرآیندهای متفاوت تری وجود دارد های باال و متفاوتی بوده و همین ویژگی PH و سختی کار نیز بیشتر می باشد با توجه به فرآیندهای شیمیایی، این محصوالت دارای منجر به بروز مشکالتی برای مخازن استیل کاربردی در این صنایع می گردد

کاربرد مخازن سه جداره

 • مخلوط سازی
 • ذخیره و نگهداری محصوالت
 • تبادل حرارتی
 • فرآوری محصوالت

چگونه متوجه یک مخزن پلی اتیلن سه جداره است یا تک جداره شویم :

تفاوت رنگ انواع مخزن استیل تک جداره کمی روشن تر و شفاف ترمی باشد . همچنین برای اطمینان صد در صد از اینکه یک مخزن سه جداره است یا خیر بهتر است درب مخزن را باز کنید وجود الیه تیره رنگ نشان دهنده ضد جلبک بودن یا سه جداره بودن مخزن است